Vi söker hela tiden skickliga entreprenörer

Projekten är många och tillsammans med skickliga entreprenörer löser vi våra utmaningar och skapar lyckade projekt. Vi vill hela tiden få kontakt med nya potentiella partners så tycker du att ditt företag uppfyller våra grundkrav så kontakta oss för ett möte. Vi jobbar långsiktigt och många av våra skickligaste partners har utfört arbete på heltid för oss under lång tid.

Grundkrav:

►Nödvändiga intyg och behörigheter
►Läsa och tyda DWG
►Tillgång till ändamålsenliga maskiner.
►Erfarenhet av att käppa och dra dukt i befintlig kanalisation.
►Förlägga nya kanalisation i både kommunal och privat mark.
►Tyda TA-planer
►God kunskap inom schaktning och fräsning

Stöd vi ger våra partners:

►All byggnation dokumenteras via vårt stödsystem.
►Vi tillhandahåller utbildning för kunna hantera vårt stödsystem.
►Våra partners fakturerar löpande för utfört arbete via vårt stödsystem.
►Vi hanterar alla eventuella tillstånd.
►Vi utför kontroller via besiktningsmän som kan förklara och stötta vid byggnation.
►Projekt- och arbetsledare tillsätts av oss. Dessa kommer leda entreprenaden och finnas tillhands för underentreprenör.
►Vi står för material om inget annat avtalas.

 

Mattias Bäck
Avdelningschef
mattias.back@backinstallation.se
0733-208601