Bäck Installation är ett marknadsledande företag inom Kabel-Tv / HFC-nät. Vi utför allt från projektering till installation - service – underhåll – jour. Vi har även en egen schaktavdelning vid kanalisationsuppdrag. Vi är duktiga på totalentreprenader eftersom vi har alla grupper internt i bolaget och kan på så vis bli väldigt kvalitét- och kostnadseffektiva. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med kontor i Göteborg och Stockholm.

Våra tjänster erbjuds till kabel-tv-bolag, fastighetsägare och brf- och samfällighetsföreningar.

Vår erfarenhet, med ca 350 000 anslutna hyresgäster, service- och underhållsuppdrag sedan 20 år tillbaka, är din trygghet. Vi bedriver fortlöpande utbildningar för att alltid tillfredställa och inspirera våra kunder.

Vår framgång beror på det enorma engagemang våra tekniker har; att alltid vilja förbättra och ligga i fronten när det gäller teknik, kvantitet och kvalitet. Våra kunder får därför en kostnadseffektiv produkt.

Bäck Installation är auktoriserade av CANT.

Antenn (tidigare Antenn2)
Gäller antenner för villor, andra små antennanläggningar och centralantennsystem.

Kabel-TV (tidigare BMF2)
Avser kabel-TV (BMF-nät).

Fiber LAN
Gäller fastighetsnät för Ethernet/IP och som baseras på partvinnad kabel (PT-kabel) och fiberkabel.

Besiktningsmän
CANT rekommenderar besiktningsmän. Dessa är dels CANT-auktoriserade och dels utbildade i entreprenadjuridik.

Beställ tillkommande uttag