Pierre Bäck

Verkställande direktör

0733-20 86 00

pierre.back@backinstallation.se

Ragnar Berg

Verksamhetschef

0708-76 50 00

ragnar.berg@backinstallation.se

Christian Andersson

Säljchef

0736-99 86 32

christian.andersson@backinstallation.se

Mattias Bäck

Avdelningschef Fiber

mattias.back@backinstallation.se

Lars Johansson

Avdelningschef Kabel-Tv

0703-96 78 51

lars.johansson@backinstallation.se

Marie-Louise Adolfsson

Ekonomichef

0733-20 86 16

marie-louise.adolfsson@backinstallation.se