1992 startade resan...

Bäck Installation AB startade 1992 och är idag en totalentreprenör inom kommunikationsnät med ca 155 anställda och en omsättning på ca 280 miljoner.

Verksamheten bedrivs över hela Sverige med kontor i Varberg, Kungsbacka och Stockholm. Vi har kompetens och resurser för till att klara totalentreprenader inom el, tele, kabel-tv, data/LAN samt fiberinstallationer. Vår styrka är att vi är ett horisontellt bolag med kreativa medarbetare och lägger stor vikt vid kundorientering. Vi formar och utvecklar processflöden tillsammans med våra kunder vilket bidrar till kostnadseffektiva lösningar.

Vårt mål är att vara ledande inom kompletta kommunikationslösningar.

Betydelsefulla händelser för oss:
1992
• Mobilmastavdelningen. Första privata bolagen som deltog i mobilutbyggnaden över hela Sverige tillsammans med Ericsson och Telia
1994
• Installationsavdelning för konferens/styrutrustning.
1997
• Installationsavdelning inom kabel-tv med inriktning för uppgradering till triple play tjänster.
1998
• Butik för multihemmet i Kungsbacka
2002
• Dataavdelning med installationer av datanät. huvudsak kommersiella kunder
2003
• Serviceavdelning med jour inom svagströmsanläggningar
2004
• Kungsbacka Kabel-TV förvärvas från Kungsbacka Energi
2005
• Digital Signage och får bl.a. licenserna för mjukvaran Scala tillsammans med DDP Sales
2007
• FTTH Byggavdelning för lägenheter, från nod till slutkonsument
• Kungsbacka Kabel-TV säljs till ComHem.
2008
• El-avdelning i Kungsbacka
• Förvärvar elfirman ETT
2009
• Öppnar kontor i Stockholm
• Bygg- och serviceavdelning inom fiber och koaxialnät i Stockholm
• Renodlad service- och jouravdelning för fibernät i Kungsbacka
2010
• Fiberavdelning för villa- områdesnät i Kungsbacka
• Konferens- och digitalsignage i Stockholm
2011
• Renodlad fiberavdelning för villa- och företagsnät i Stockholm
2012
• Flyttar till större lokaler i Stockholm
• Gräv- och schaktavdelning i Kungsbacka
• Startar ett traineecenter i Kungsbacka.
2013
• Bygger ett eget produktionslinesystem för att hjälpa våra kunder med effektivisering av deras flöden.
2016
• Bolaget vinner ”Väst Avtalet” med Telia.
2017
• Vi börjar bygga solkraft och laddstolpar för elbilar.
• Bygger öppen fiber för 1000-tals kunder runt om i Sverige.
2018
• Etablerar oss i Örebro.
• Utvidgar vår säljavdelning med mobil inomhustäckning.