Vi fibrerar Sverige

Vi är en av Sveriges största totalleverantör av fibernät. Med erfarenhet av drygt 60.000 installationer har vi lång erfarenheten av projektering, nätdesign, gräv och schakt, installation, teknikmontering samt service och support. Med egen personal inom projektering, projektledning, arbetsledning, installation samt service och support bygger vi våra projekt som totalentreprenör.

Våra koncept inom fiber

Vår kunskap och erfarenhet är stor inom många områden när det kommer till fibernät – nedan ser du våra största koncept.

Villafiber

Villafiber ser till att privata fastighetsägare får sitt hem framtidssäkrat. Vi utför arbete både i egen regi och för Sveriges största nätoperatörer.

Fastighetsfiber

Ett koncept som hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sin fastighetsinvestering. Vi bygger och ansluter både enskilda fastigheter upp till stora fastighetsbestånd. Vi har även kompetens att bygga LAN-nät inuti fastigheter.

Företagsfiber

Driver du företag och hyr kontor med ett behov av fiberanslutning? Med konceptet Företagsfiber hjälper vi enskilda företag med fiberanslutningar samt byggnation av LAN-nät inuti ditt kontor.

Landsbygdsfiber

Med vårt koncept Landsbygd hjälper vi fiberföreningar som vill bygga sitt fibernät med hjälp av statliga bidrag.

Infrastrukturfiber

Är ditt behov att fibrera mobilmaster, El-centraler , VA-stationer, busshållplatser, järnvägsstationer, skyltar vid motorvägar m.m. är det under konceptet Infrastruktur Fiber vi driver ditt projekt

Föreningsfiber

Detta koncept vänder sig till alla typer av föreningar det vill säga vägföreningar, samfälligheter  och bostadsrättsföreningar.